crespon

A DONA

MARIA PINO GARCIA

MARI PINO- MARI DE MAÑO

Faleceu o día 9 de xullo de 2024.

Á túa familia non te esquecerá

O enterro terá lugar o día 10 de xullo ás 7 da tarde no cemiterio Parroquial de Celeiro

CASA MORTUORIA: NA SÚA CASA

NON SE RECIBEN FRORES NON SE RECIBE DUELO